Tocynnau

“It’s like I’ve disappeared. I walk down the road and throw no shadow.”

“That’s what getting older does for you.”

Mae Rose yn chwilio am ddiweddglo beiddgar a grymus, ond mae gen ei thair merch cwerylgar syniadau eraill. Rhaid i bawb farw, on beth sy’n gwneud marwolaeth dda? Mae gan bawb ei farn; merched Rose, ei hwyres rhagaeddfed, a hyd yn oed y ddynes ryfedd sy’n byw yng ngwaelod yr ardd.

Wedi’i berfformio gan gast ffantastig o Gymru, mae Cosy yn archwiliad comig tywyll o dair cenhedlaeth o ferched wrth iddynt rannu pleserau a chywilyddion y broses heneiddio. Wedi’i ysgrifennu gan y dramodydd arobryn Kaite O’Reilly, mae’r gwaith newydd hwn – ar adegau’n ddoniol ac eraill yn dorcalonnus – yn trafod pynciau sy’n berthnasol i ni i gyd; ieuenctid, henaint, a’r tabŵ mawr, olaf.


Stiwdio Weston
08 – 12 Mawrth 2016

Tocynnau £10.00 – £14.00
Rhagddangosiad 08  Mawrth £10.00

Canllaw Oedran: 12+
(yn cynnwys iaith gref)

Archebu Arlein

wmc.org.uk
029 2063 6464

Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AG


Taith y DU rhwng Medi – Tachwedd, 2016.
Dyddiadau ar gael cyn hir.